1. "Išeinantys mokėjimai" - tai rezervuota suma Jūsų BTC pirkimo operacijai įvykdyti. Įrašas šioje lentelėje reiškia, kad BTC nėra nupirkti (Jūsų pirkimo order'is nėra įvykdytas). Kaip atšaukti tokį orderį: plačiau čia.

  2. "Išsiųsti mokėjimo prašymai" - Mistertango paskyroje nėra Jūsų mokėjimai. Tai - paslauga, kur Jūs kažkam galite išsiųsti prašymą su norima gauti pinigų suma (oranžinis mygtukas). Jei dėl kažkokių priežąsčių šioje lentelėje matote Trader Bitmarket.lt ar Bitcoin informaciją, vadinasi, neteisingai atlikote veiksmą (pirkimas vykdomas tik Bitmarket'e), taigi tiesiog atšaukite tokį prašymą - Bitmarket tokių operacijų nevykdo.

  3. "Įvykdyti mokėjimai". Šioje lentelėje esantys mokėjimai yra įvykdyti:
    • Jei pirkote BTC, tai čia bus nurašyta atitinkama suma EUR (o BTC įskaityti į Jūsų Bitmarket piniginę).
    • Jei pardavėte BTC, tai čia bus įskaityti EUR už atitinkamą parduotą BTC kiekį.