Aktyvus keitimas yra Sąraše (Order book) esantčio keitimo patenkinimas. Tokį keitimą gali inicijuoti tiek pirkėjas, tiek pardavėjas, priėmęs siūlomą kainą. Toks keitimas yra apmokestinamas tik 0.1% ir tik BTC biržose.


Pasyvus keitimas yra keitimo pasiūlymas kai jis atsiranda Sąraše (Order book). Tokį keitimą gali inicijuoti tiek pirkėjas tiek pardavėjas nurodęs savo kainą. Toks keitimas mokesčių neturi (0%).Pavyzdžiai: 


Sandorių sąraše yra 1 BTC pardavimo sandoris už 7000€. Jeigu pirktumėte BTC už šią kainą, būtų taikomas  0.1% mokestis. 

Esant 0.5 BTC pirkimo sandoriui už 6500€, pardavus už tokią kainą BTC, pardavėjui būtų taikomas 0.1% mokestis.


Į Sandorių sąrašą įkeliate 1 BTC pardavimo pasiūlymą už 7351€, kurio dar nėra. Jeigu kas nors priims BTC už šią kainą, gautusite visus 7351€ (0% mokestis)

Pateikus pasiūlymą 0.5 BTC pirkimo sandoriui už 6531€, atsiradus BTC pirkėjui už tokią kainą, jums būtų taikomas 0% mokestis.