Norėdami prisijungti prie API privalote mums duoti savo RSA "Public Key". Raktą susigeneruoti galite dviem būdais:


Per Terminalą:


openssl genrsa -out btc-exchange-api.pem 2048
openssl rsa -in btc-exchange-api.pem -outform PEM -pubout -out btc-exchange-api.public.pem


Per internetinį puslapį:


    -    Eikite į http://travistidwell.com/jsencrypt/demo/

    -    Pakeiskite "Key Size" į "2048" ir spauskite Generate New Keys

    -    Išsaugokite "Private Key" kur nors saugiai

    -    Išsaugokite "Public Key" kur nors saugiai ir persiųskite jį mums.


Sugeneruotą Public Key siųskite mums į info@bitmarket.lt


Daugiau informacijos apie BTC-Exchange API:

    -    GIT repository with examples

    -    OpenAPI 3.0 documentation